Проект „Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво (BEACON)“

Учебно пътуване Берлин 2019

Между 22 и 26 септември 2019г. в Берлин, Германия, се проведе учебно посещение, част от проект BEACON (Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво), в който НДЕФ участва заедно с още осем организации от общо седем страни.

Българската делегация включваше общо десет директори на училища от общините Павел Баня и Велико Търново, началниците на РУО Стара Загора и РУО Велико Търново, както и ръководителите на съответните дирекции за образование от общините Павел Баня и Велико Търново, представител на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН, както и двама представители на НДЕФ.

Домакин на учебното пътуване беше Независимият институт по околна среда в Берлин (UfU), партньор на НДЕФ за образователните инициативи.

Посещението имаше за цел запознаване отблизо с опита на Германия в прилагането на дейности в училищата, които водят до промяна на поведението на учениците по отношение на ползването на енергия, както и запознаване с дейността на съответните общински администрации и регионалните отдели на образователното министерство в тази насока.

Участниците посетиха и обмениха опит с екипите на две училища; учебен център за енергийна ефективност, построен с иновативни материали; учебна лаборатория с демонстрация на учебни експерименти.

Те се възползваха от времето, което прекараха заедно в Берлин, за да обсъдят и помежду си идеи и виждания за бъдещото развитие на инициативата в България.

Резултатите за момента са няколко нови идеи и много вдъхновение за следващи инициативи в българските училища.

Галерия от учебното пътуване


Събития по проект BEACON 2018

Седмицата от 22 – 26 октомври беше наситена със събития, посветени на практическото изпълнение на проект „Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво“ (BEACON). На 23 и 24-ти октомври партньорите от Независимия институт по околна среда в Берлин (UfU) проведоха обучение за техническите лица от 15-те училища, които ще се включат в проекта.

В рамките на обучението на 25-ти октомври 2018 г. се проведе и демонстрационна енергийна обиколка в Основно училище „П. Р. Славейков“, Велико Търново. На нея имаше представители от партньорските училища от община Велико Търново, както и учители и технически лица на училищата от община Павел баня.

В последния работен ден от седмицата се проведе Въвеждащ семинар за заинтересованите страни по проекта. Сред присъстващите бяха представители на министерствата на околната среда и водите, на образованието и науката и на здравеопазването, представители на местната администрация на Община София, район Люлин и Община Самоков, както и директорите на училищата от район Люлин в София и от община Самоков, които участват в проекта. Семинарът бе посветен на стимулите и мотивация за прилагане на образователни програми за енергийна ефективност, като бе постигнато общо разбиране за бъдещ модел при изпълнение на дейностите за пестене на енергия в българските училища.

>> Посетете страницата на EUKI <<