Изпълнение

Образователни програми

Измервателни инструменти, които се използват в проекта за спестяване на енергия

Бързо измерващ термометър

 • измерва температурата бързо
 • сензорът е в края на жичката
 • сензорът е крехък à ако учениците не са внимателни с него има опасност да се счупи
 • необходимо е двете малки жички да се допират
 • измерва веднага щом се включи
 • държи се далече от тялото, така че телесната температура да не влияе върху измерваната стойност
 • необходимо е да се измерва в средата на стаята, за да се улови средната стайна температура
 • не трябва да се държи прекалено близо до земята, защото най-точната стойност се получава от позицията на средна височина на стаята
 • 20 - 22°C е подходяща стайна температура

Луксомер

 • измерва осветеността
 • луксомерът има различни нива; когато се включи трябва да се избере ниво
 • първото ниво (200 лукса) е подходящо, когато не сте в много осветена стая или далеч от прозореца
 • когато сте по-близо до прозореца е необходимо да се включи по-широко ниво на измерване (2000 лукса)
 • когато сте в наистина осветена стая, трябва да увеличите нивото още повече
 • проектът се фокусира върху осветеността на бюрата на учениците, за да ги научи да включват светлината само когато е необходимо
 • 300 лукса е необходимото ниво на осветеност за бюрата на учениците

Инструмент за измерване на въглеродния диоксид (CO2)

 • измерва стойността на CO2 във въздуха в части на милион (parts per million –ppm)
 • включете в захранването и ще започне да измерва след кратък сигнал
 • за по-добро измерване е препоръчително е да не се поставя в ъгъл на стаята
 • за да не се нарушава измерваната стойност е необходимо да не поставяте главата си прекалено близо до устройството и да не дишате директно към него
 • не е необходимо да се поставя в центъра на стаята
 • когато измерваната стойност в класната стая достигне 2000 части на милион (ppm) е необходимо да се отвори прозорец
 • измервателното устройство се използва, за да се демонстрира колко бързо въздуха в стаята може да се замърси и кой е най-ефективния и енергоспестяващ начин за проветряване

Електромер

 • измерва консумацията на електроенергия на дадено устройство
 • учениците често не са запознати с консумацията на енергия на дадени устройства
 • редица измервания ще им дадат представа за количеството електроенергия, което дадено устройство консумира

Система за събиране на данни

 • измерва температурата за дълъг период от време и запаметява стойностите
 • използва се за измерване на средното ниво на температурата и дали температурата спада през нощта, уикендите и по време на ваканциите
 • целта е да се идентифицира потенциал за спестяване на енергия от отопление
 • данните могат да бъдат разчетени с безплатен компютърен софтуер
 • данните трябва да включват най-малко една седмица, заедно с уикенда – още по-добре е ако се включат и данни, измерени по време на ваканция

Батерии

 • за смяна на батериите е необходимо да разполагате с малка отвертка