Проект „Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво (BEACON)“

Обучение за учители от детски градини и предучилищна степен, януари 2020

В периода 23-26 януари 2020г. в София се проведе поредното обучение за преподаватели в детски градини по проект BEACON (Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво). Събитието беше организирано от Национален доверителен екофонд съвместно с Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и Независимия институт за околна среда в Берлин (UFU).

Преминалите обучението преподаватели получиха сертификати и съответните кредити. Лектори бяха професори от Софийски университет и представители на Независимия институт за околна среда в Берлин.

Общо 30 учителки от детски градини участваха в обучението., От тях една част са от 12 нови детски градини от Бургас и една от София. Всички те също ще прилагат програмата за пестене на енергия в своите детски заведения. От вече участващите в инициативата за пестене на енергия в училищата и детските градини, които преминаха първо обучение през юни 2019 г. в допълнителното обучение се включиха преподаватели от 8 детски градини и училища с предучилищни групи от Бургас, Велико Търново, София, Раданово и Габрово.

Събитието беше организирано със специална насоченост към работата на преподавателите в детски градини поради запитване и интерес от самите преподаватели, както и решението на община Бургас да въведе инициативата за пестене на енергия във всички детски градини и училища от цялата община.

По време на обучението бяха представени дейности, подходящи за деца в предучилищна възраст, които бяха изпробвани от преподавателите. Акцентира се върху възможностите за обсъждане (философстване) с малчуганите по абстрактната тема за климата и енергията. Представени и експериментирани бяха и конкретните практически игрови занимания, които да оставят трайни следи в съзнанието и навиците на децата и формират основите на поведение, щадящо климата на планетата.

Събитието стана повод и за много дискусии относно развитието на инициативата в България и споделяне на нови идеи от участниците.

Галерия от събитието

Учебно пътуване Берлин 2019

Между 22 и 26 септември 2019г. в Берлин, Германия, се проведе учебно посещение, част от проект BEACON (Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво), в който НДЕФ участва заедно с още осем организации от общо седем страни.

Българската делегация включваше общо десет директори на училища от общините Павел Баня и Велико Търново, началниците на РУО Стара Загора и РУО Велико Търново, както и ръководителите на съответните дирекции за образование от общините Павел Баня и Велико Търново, представител на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН, както и двама представители на НДЕФ.

Домакин на учебното пътуване беше Независимият институт по околна среда в Берлин (UfU), партньор на НДЕФ за образователните инициативи.

Посещението имаше за цел запознаване отблизо с опита на Германия в прилагането на дейности в училищата, които водят до промяна на поведението на учениците по отношение на ползването на енергия, както и запознаване с дейността на съответните общински администрации и регионалните отдели на образователното министерство в тази насока.

Участниците посетиха и обмениха опит с екипите на две училища; учебен център за енергийна ефективност, построен с иновативни материали; учебна лаборатория с демонстрация на учебни експерименти.

Те се възползваха от времето, което прекараха заедно в Берлин, за да обсъдят и помежду си идеи и виждания за бъдещото развитие на инициативата в България.

Резултатите за момента са няколко нови идеи и много вдъхновение за следващи инициативи в българските училища.

Галерия от учебното пътуване


Събития по проект BEACON 2018

Седмицата от 22 – 26 октомври беше наситена със събития, посветени на практическото изпълнение на проект „Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво“ (BEACON). На 23 и 24-ти октомври партньорите от Независимия институт по околна среда в Берлин (UfU) проведоха обучение за техническите лица от 15-те училища, които ще се включат в проекта.

В рамките на обучението на 25-ти октомври 2018 г. се проведе и демонстрационна енергийна обиколка в Основно училище „П. Р. Славейков“, Велико Търново. На нея имаше представители от партньорските училища от община Велико Търново, както и учители и технически лица на училищата от община Павел баня.

В последния работен ден от седмицата се проведе Въвеждащ семинар за заинтересованите страни по проекта. Сред присъстващите бяха представители на министерствата на околната среда и водите, на образованието и науката и на здравеопазването, представители на местната администрация на Община София, район Люлин и Община Самоков, както и директорите на училищата от район Люлин в София и от община Самоков, които участват в проекта. Семинарът бе посветен на стимулите и мотивация за прилагане на образователни програми за енергийна ефективност, като бе постигнато общо разбиране за бъдещ модел при изпълнение на дейностите за пестене на енергия в българските училища.

>> Посетете страницата на EUKI <<