Проект „Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво (BEACON)“

Климатът и Аз. Пестим енергия в училище и детската градина. Възможности за национална инициатива.

На 31 март 2021 г. в рамките на проект “Мост между действията за климата на европейско и на местно ново” (BEACON), финансиран от Федералното министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Република Германия, се проведе работна среща на партньори по проекта. Участваха представители на НЦПКПС, училища, детски градини, общини, МОН, МОСВ, университети. Обсъден беше първи вариант за бъдеща Национална инициатива „Климатът и аз. Пестим енергия в училище и детската градина“, която да намери реализация в най-близко време.

Основните презентации са на разположение тук и тук .

Наръчник за училища в Германия

Индикатори за устойчиво развитие

 

 

Преход от проектни дейности към национална инициатива за работата с училищата и детските градини в България по темата „Климат и енергия“

На 27 и 28 август 2020 г. в София се проведе работна среща между участниците в проектите на НДЕФ за промяна на поведението на децата и учениците към пестене на енергия в училище и детската градина с представители на Министерствата на образованието и науката,  Министерството на околната среда и водите и Федералното министерство на околната среда на Република Германия.

Срещата се проведе в рамките на проект BEACON на Европейската инициатива за климата (EUKI).

Пет години след първия проект на НДЕФ по тази тема, в страната има въвлечени повече от 150 учители, повече от 2000 деца и ученици от над 60 училища и 15 детски градини в 12 общини.

Освен трите министерства в срещата участваха учители и директори от училища и детски градини, представители на общините, университетски преподаватели, НДЕФ и партньорите им от UfU, Guidehouse и ЕнЕфект.

Потенциалът за пестене на енергия в бъдеще за всички училища и детски градини в България само чрез промяна на поведението на децата може да се измери в спестени милиони kWh енергия, хиляди тонове емисии на парникови газове по-малко и спестени милиони левове годишно.

След активно обсъждане се стигна до идеята да се предприемат стъпки за разработване на национална инициатива като хоризонтален елемент на държавната политика в образованието и в управлението на околната среда.

Презентации:

Представяне на работата по проекта – 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, София
Данни за потреблението на енергия в българските училища и детски градини – ЕнЕфект
Национална програма – Доц. д-р Мая Гайдарова, Гл. ас. д-р Димитър Желев, Софийски университет
Презентация на ЦПЛР Бургас
Представяне на проекта от UfU и Guidehouse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обучение за учители от детски градини и предучилищна степен, януари 2020

В периода 23-26 януари 2020г. в София се проведе поредното обучение за преподаватели в детски градини по проект BEACON (Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво). Събитието беше организирано от Национален доверителен екофонд съвместно с Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и Независимия институт за околна среда в Берлин (UFU).

Преминалите обучението преподаватели получиха сертификати и съответните кредити. Лектори бяха професори от Софийски университет и представители на Независимия институт за околна среда в Берлин.

Общо 30 учителки от детски градини участваха в обучението., От тях една част са от 12 нови детски градини от Бургас и една от София. Всички те също ще прилагат програмата за пестене на енергия в своите детски заведения. От вече участващите в инициативата за пестене на енергия в училищата и детските градини, които преминаха първо обучение през юни 2019 г. в допълнителното обучение се включиха преподаватели от 8 детски градини и училища с предучилищни групи от Бургас, Велико Търново, София, Раданово и Габрово.

Събитието беше организирано със специална насоченост към работата на преподавателите в детски градини поради запитване и интерес от самите преподаватели, както и решението на община Бургас да въведе инициативата за пестене на енергия във всички детски градини и училища от цялата община.

По време на обучението бяха представени дейности, подходящи за деца в предучилищна възраст, които бяха изпробвани от преподавателите. Акцентира се върху възможностите за обсъждане (философстване) с малчуганите по абстрактната тема за климата и енергията. Представени и експериментирани бяха и конкретните практически игрови занимания, които да оставят трайни следи в съзнанието и навиците на децата и формират основите на поведение, щадящо климата на планетата.

Събитието стана повод и за много дискусии относно развитието на инициативата в България и споделяне на нови идеи от участниците.

Галерия от събитието

Учебно пътуване Берлин 2019

Между 22 и 26 септември 2019г. в Берлин, Германия, се проведе учебно посещение, част от проект BEACON (Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво), в който НДЕФ участва заедно с още осем организации от общо седем страни.

Българската делегация включваше общо десет директори на училища от общините Павел Баня и Велико Търново, началниците на РУО Стара Загора и РУО Велико Търново, както и ръководителите на съответните дирекции за образование от общините Павел Баня и Велико Търново, представител на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН, както и двама представители на НДЕФ.

Домакин на учебното пътуване беше Независимият институт по околна среда в Берлин (UfU), партньор на НДЕФ за образователните инициативи.

Посещението имаше за цел запознаване отблизо с опита на Германия в прилагането на дейности в училищата, които водят до промяна на поведението на учениците по отношение на ползването на енергия, както и запознаване с дейността на съответните общински администрации и регионалните отдели на образователното министерство в тази насока.

Участниците посетиха и обмениха опит с екипите на две училища; учебен център за енергийна ефективност, построен с иновативни материали; учебна лаборатория с демонстрация на учебни експерименти.

Те се възползваха от времето, което прекараха заедно в Берлин, за да обсъдят и помежду си идеи и виждания за бъдещото развитие на инициативата в България.

Резултатите за момента са няколко нови идеи и много вдъхновение за следващи инициативи в българските училища.

Галерия от учебното пътуване


Събития по проект BEACON 2018

Седмицата от 22 – 26 октомври беше наситена със събития, посветени на практическото изпълнение на проект „Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво“ (BEACON). На 23 и 24-ти октомври партньорите от Независимия институт по околна среда в Берлин (UfU) проведоха обучение за техническите лица от 15-те училища, които ще се включат в проекта.

В рамките на обучението на 25-ти октомври 2018 г. се проведе и демонстрационна енергийна обиколка в Основно училище „П. Р. Славейков“, Велико Търново. На нея имаше представители от партньорските училища от община Велико Търново, както и учители и технически лица на училищата от община Павел баня.

В последния работен ден от седмицата се проведе Въвеждащ семинар за заинтересованите страни по проекта. Сред присъстващите бяха представители на министерствата на околната среда и водите, на образованието и науката и на здравеопазването, представители на местната администрация на Община София, район Люлин и Община Самоков, както и директорите на училищата от район Люлин в София и от община Самоков, които участват в проекта. Семинарът бе посветен на стимулите и мотивация за прилагане на образователни програми за енергийна ефективност, като бе постигнато общо разбиране за бъдещ модел при изпълнение на дейностите за пестене на енергия в българските училища.

>> Посетете страницата на EUKI <<