Инвестиционна програма за климата – електромобили (dup)

Актуално

15.04.2019г На провелото се на 11-ти април заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 3 проекта по схемата за насърчаване на електромобилността.


01.03.2019г. Публикувана е нова покана за набирането на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, както следва:

  • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места);
  • 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места).
  • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
  • 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1
  • 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

Всички необходими за кандидатстване документи за кандидатстване са публикувани в раздела „Документи“, към програмата  Инвестиционна програма за климата – електромобили.

Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 01.03.2019 г. и е с краен срок на приемане на документи 01.04.2019 г.


12.10.2018г След заседание на Управителния съвет на НДЕФ от 11-ти октомври 2018г. бяха одобрени 4 проекта за 7 превозни средства по последната покана по Схемата за насърчаване на електромобилността.


20.08.2018г На провелото се на 16-ти август заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 5 проекта по схемата за насърчаване на електромобилността.

На 20.08.2018г бе публикувана и нова покана за набиране на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела "Документи", към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили.

Срокът за подаване на документи по новата покана е до 1 октомври 2018 г. включително.


29.03.2018г Публикувана е нова покана за набирането на проекти по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства, стартираща на 29 март.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство и e в размер на 20 000 лв. за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места), 10 000 лв. – за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места), 20 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3000 лв., 30 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N, 40 000 лв. – за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2. Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела "Документи", към програмата Инвестиционна програма за климата – електромобили.

Срокът за подаване на документи по новата покана е до 31 юли 2018 г.


4.12.2017г. На състоялото се на 28-ми ноември заседание на Управителния съвет на НДЕФ за финансиране бяха одобрени нови 7 проекта по Програмата за насърчаване на електромобилността.


10.10.2017г. Във връзка с актуализацията на Инвестиционна програма за климата са публикувани актуални документи за схемата за насърчаване на използването на електромобили. Няма промяна в условията за изпълнението на програмата.


15.09.2017г Актуализиран формуляр за кандидатстване в пакета документи Формуляр за кандидатстване към новата покана, като също така калкулаторът за изчисляване на емисии е добавен и като отделен файл в excel.


13.09.2017г  В отговор на зададени въпроси, за всички кандидати потвърждаваме, че за настоящата покана са валидни следните нива на субсидиране: за електромобили от среден клас M1 и N1 - допустима субсидия от 20 000 лева, малките L7e със субсидия 20 000 лева и микробусите със субсидия 40 000 лева са добавени: ванове от клас M1 и N1 (6+ 1 и 7+ 1 места) със субсидия от 30 000 лева, както и до 3 000 лева субсидия за закупуване на различни видове надстройки за почистване, пренасяне на товари, поливане и др. към малките L7e.


Нова покана за набиране на проекти по схемата за насърчаване използването на електромобили

 На 19 юли 2017 г. от 13.30 часа в зала 103 на МОСВ  Министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов ще даде старт на поредната покана за набиране на проекти за насърчаване използването на електромобили.

Новата покана отново е насочена към общински и държавни институции като значително е разширен списъкът от допустими за финансиране видове електромобили. Акцентът на тази покана са превозните средства, които общините могат да ползват за своите комунални дейности – почистване, поддържане на паркове, социален патронаж, инспекции, осигуряване на вътрешно селищен публичен транспорт в малки населени места с малък пътникопоток и др.

Към допустимите по предходните покани електромобили от среден клас M1 и N1 с допустима субсидия от 20 000 лева, малките L7e със субсидия 15 000 лева и микробусите със субсидия 40 000 лева са добавени: ванове от клас M1 и N1 (6+ 1 и 7+ 1 места) със субсидия от 30 000 лева, както и до 3 000 лева субсидия за закупуване на различни видове надстройки за почистване, пренасяне на товари, поливане и др. към малките L7e, а субсидията за тази категория е увеличена от 15 000 на 20 000 лева.

 Срокът за кандидатстване по тази покана е до 2 октомври 2017г.


Одобрени са 8 проекта на общини за закупуване на общо 12 електрически превозни средства, като са валидни необходимите документи, публикувани в секцията Документи