Инвестиционна програма за климата – електромобили

Актуално

4.12.2017г. На състоялото се на 28-ми ноември заседание на Управителния съвет на НДЕФ за финансиране бяха одобрени нови 7 проекта по Програмата за насърчаване на електромобилността.


10.10.2017г. Във връзка с актуализацията на Инвестиционна програма за климата са публикувани актуални документи за схемата за насърчаване на използването на електромобили. Няма промяна в условията за изпълнението на програмата.


15.09.2017г Актуализиран формуляр за кандидатстване в пакета документи Формуляр за кандидатстване към новата покана, като също така калкулаторът за изчисляване на емисии е добавен и като отделен файл в excel.


13.09.2017г  В отговор на зададени въпроси, за всички кандидати потвърждаваме, че за настоящата покана са валидни следните нива на субсидиране: за електромобили от среден клас M1 и N1 - допустима субсидия от 20 000 лева, малките L7e със субсидия 20 000 лева и микробусите със субсидия 40 000 лева са добавени: ванове от клас M1 и N1 (6+ 1 и 7+ 1 места) със субсидия от 30 000 лева, както и до 3 000 лева субсидия за закупуване на различни видове надстройки за почистване, пренасяне на товари, поливане и др. към малките L7e.


Нова покана за набиране на проекти по схемата за насърчаване използването на електромобили

 На 19 юли 2017 г. от 13.30 часа в зала 103 на МОСВ  Министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов ще даде старт на поредната покана за набиране на проекти за насърчаване използването на електромобили.

 Новата покана отново е насочена към общински и държавни институции като значително е разширен списъкът от допустими за финансиране видове електромобили. Акцентът на тази покана са превозните средства, които общините могат да ползват за своите комунални дейности – почистване, поддържане на паркове, социален патронаж, инспекции, осигуряване на вътрешно селищен публичен транспорт в малки населени места с малък пътникопоток и др.

 Към допустимите по предходните покани електромобили от среден клас M1 и N1 с допустима субсидия от 20 000 лева, малките L7e със субсидия 15 000 лева и микробусите със субсидия 40 000 лева са добавени: ванове от клас M1 и N1 (6+ 1 и 7+ 1 места) със субсидия от 30 000 лева, както и до 3 000 лева субсидия за закупуване на различни видове надстройки за почистване, пренасяне на товари, поливане и др. към малките L7e, а субсидията за тази категория е увеличена от 15 000 на 20 000 лева.

 Срокът за кандидатстване по тази покана е до 2 октомври 2017г.


Одобрени са 8 проекта на общини за закупуване на общо 12 електрически превозни средства, като са валидни необходимите документи, публикувани в секцията Документи