Национална Схема за Зелени Инвестиции

Актуално

НСЗИ обхваща екологични проекти, които водят до намаление на емисиите на парникови газове и намаляване замърсяването околната среда. Между 2011 и 2014 г. са изпълнени 77 проекти за подобряване на енергийната ефективност в публични обекти