Образователни програми

Актуално

Обучение на обучители

В  рамките на Проект за въвеждане на климатични действия в образователната програма на българските училища, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на околната среда на Република Германия, от 25 до 27 януари 2019г. се проведе обучение за обучители „Изменение на климата: Същност, политики, сценарии и действия в Европа и България“

Домакин на обучението беше Националният център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти към МОН в Банкя.

Участие в обучението взеха екипът към проекта, съставен от преподаватели в Софийския университет и техни асистенти. Лекторите бяха  експерти, преподаватели, научни работници и представители на държавнта администрация и неправителствените организации, участници във формирането и прилагането на политиките на България по изменение на климата.

Част от обсъдените теми бяха: Същност на климатичните промени; Международни и европейски политики и тяхното прилагане на национално ниво; източници на енергия и енергийна ефективност в сградите и добри практики и полезни мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Екипът от преподаватели подготвя обучението и материалите за 140 учители,  които ще експериментират новата програма през следващата учебна година.