Програма Микропроекти за климата

Актуално

На провелото се на 22 август 2023 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 6 формуляра по Програма “Микропроекти за климата“.

Списък


На провелото се на 23 февруари 2023 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 4 формуляра за кандидатстване по Програма “Микропроекти за климата“.

06.03.2023 г. - Във връзка с одобрението на Плана за дейността на НДЕФ за 2023 г., Изпълнителното бюро публикува нова покана за набиране на проекти в рамките на ПМПК.

Набирането и оценката на проектни предложения по ПМПК се осъществява в съответствие с актуалните правила на Програмата. За финансиране могат да кандидатстват публични институции и юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите, писмено номинирани от член на УС на НДЕФ.

Член на УС на НДЕФ може да номинира един проект в рамките на действаща Покана.

Всички необходими документи за кандидатстване по ПМПК са публикувани в раздел Документи към Програма „Микропроекти за климата“.


На провелото се на 23 февруари 2023 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 4 формуляра за кандидатстване по Програма “Микропроекти за климата“.


Във връзка с одобрение на План за дейността за 2022 г.на НДЕФ, Изпълнителното бюро публикува нова покана за набиране на проекти в рамките на ПМПК.

Набирането и оценката на проектни предложения по ПМПК ще се осъществява в съответствие с актуализираните правила на Програмата. За финансиране могат да кандидатстват публични институции и юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите, писмено номинирани от членовете на УС на НДЕФ. Член на УС на НДЕФ може да номинира по един проект в рамките на действаща Покана за набиране на проекти по ПМПК. Документи

 


На провелото се на 20 септември 2022 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 5 формуляра за кандидатстване по Програма “Микропроекти за климата“.


Във връзка с одобрение на План за дейността за 2022 г.на НДЕФ, Изпълнителното бюро публикува покана за набиране на проекти в рамките на ПМПК.

Набирането и оценката на проектни предложения по ПМПК ще се осъществява в съответствие с актуализираните правила на Програмата. За финансиране могат да кандидатстват публични институции и юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите, писмено номинирани от членовете на УС на НДЕФ. Член на УС на НДЕФ може да номинира по един проект в рамките на действаща Покана за набиране на проекти по ПМПК. Документи


На провелото се на 28 октомври 2021 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 2 формуляра за кандидатстване по Програма “Микропроекти за климата“.


Във връзка с одобрение на План за дейността за 2021 г.на НДЕФ, Изпълнителното бюро публикува покана за набиране на проекти в рамките на ПМПК.

Набирането и оценката на проектни предложения по ПМПК ще се осъществява в съответствие с актуализираните правила на Програмата. За финансиране могат да кандидатстват публични институции и юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите, писмено номинирани от членовете на УС на НДЕФ. Член на УС на НДЕФ може да номинира по един проект в рамките на действаща Покана за набиране на проекти по ПМПК. Документи


На провелото се на 19 ноември 2020 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 5 формуляра за кандидатстване по Програма “Микропроекти за климата“.


Във връзка с изпълнение на одобрения от УС на НДЕФ План за дейността за 2020г., Фондът отправя нова 2 покана за набиране на проекти в рамките на ПМПК.

За финансиране могат да кандидатстват публични институции и юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите, писмено номинирани от членовете на УС на НДЕФ. Член на УС на НДЕФ може да номинира по един проект в рамките на действаща Покана за набиране на проекти по ПМПК. Може да намерите поканата и документите в раздел "Документи".


На провелото се на 2-ри юли 2020 г. заседание на Управителния съвет на НДЕФ бяха одобрени за финансиране нови 5 формуляра за кандидатстване по Програма “Микропроекти за климата“.


На свое заседание на 14 април 2020г. Управителния съвет на НДЕФ взе следните решения, свързани с временно прекратените приеми на проектни предложения по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства на Инвестиционна програма за климата и Програма „Микропроекти за климата“:

1. Приемът на проектни предложения по Поканата на Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства на Инвестиционна програма за климата се възстановява от деня следващ датата на отмяна на извънредното положение.

Срокът на Поканата се удължава със седем (7) календарни дни от деня следващ датата на отмяна на извъредното положение

2. Считано от 15.04.2020 година се възстановява приема на проекти по Поканата на Програма “Микропроекти за климата“.

Срокът за прием на проектни предложения по Програмата се удължава с двадесет и два (22) календарни дни от деня следващ датата на отмяна на извънредното положение.


На своето заседание от 12 февруари 2020 година Управителният съвет на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) одобри актуализирано Оперативно ръководство на Програма “Микропроекти за климата“ (ПМПК).

Във връзка с решение на УС на НДЕФ от същото заседание, НДЕФ отправя покана за набиране на проекти в рамките на ПМПК. Набирането и оценката на проектни предложения по ПМПК  ще се осъществява в съответствие с актуализираните правила на Програмата. За финансиране могат да кандидатстват публични институции и юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите, писмено номинирани от членовете на УС на НДЕФ. Член на УС на НДЕФ може да номинира по един проект в рамките на действаща Покана за набиране на проекти по ПМПК.

Документи


На своето заседание на 31 май 2018 година Управителният съвет на НДЕФ взе решение, с което временно спира приема на проектни предложения по Програма „Микропроекти за климата“, поради факта, че стойността на постъпилите до момента проекти надхвърля наличния финансов ресурс .


Актуализирани отговори на постъпили въпроси по програмата, към 24.04.2018г.

Актуализирани отговори на постъпили въпроси по програмата, към 09.03.2018г.


На 1 февруари 2018 г Управителния съвет на НДЕФ одобри нова програма „Микропроекти за климата“. Източник на финансиране на проектите от тази програма са приходите по Споразумението за прехвърляне на годишно разпределено количество емисии между Република България и Република Малта.
Програмата ще финансира малки проекти на стойност до 50 000 лева, допринасящи за смекчаване и адаптация към климатичните промени. Проектите се номинират от членовете на УС на НДЕФ.
Допълнителна информация за основните принципи на функциониране на програмата, както и начини на финансиране и кандидатстване, заедно с пълен пакет документи, може да намерите тук.