Проекти

Инвестиционна Програма Минерални води

С решение на Управителния съвет на Националния Доверителен Екофонд от 24.01.2017 г. са одобрени за финансиране по пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води (ИПМВ) проектите на 9 общини:

  • Община Разлог
  • Община Полски Тръмбеш
  • Община Велинград
  • Община Бургас
  • Община Сапарева баня
  • Община Септември
  • Община Панагюрище
  • Община Минерални бани
  • Община Берковица