Проект 50/50

Резюме на проекта
Конференция 2018

На 28 март 2018 г. се проведе втората конференция в рамките на Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение на енергопотребителите в европейските училища, осъществяван от Националния доверителен екофонд в партньорство с Независимия институт по околна среда в Берлин, с финансовата подкрепа на германското министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност

В официалното откриване на конференцията взеха участие госпожа Ирена Георгиева, председател на УС на НДЕФ, госпожа Боряна Каменова Директор на дирекция „Политики по изменение на климата“, госпожа Лиляна Друмева, съветник на Министъра на образованието и науката, госпожа Аня Кречтинг от Федералното министерство на околната среда на Република Германия, кметовете на район Люлин в София Милко Младенов и на община Самоков Владимир Георгиев.

Участници са партньорите по проекта от Независимия институт по околна среда в Берлин и румънската неправителствена организация Енвирон, директори, учители и ученици от четирите училища, изпълняващи проекта – две от Самоков и две от район Люлин в София, преподаватели в Софийския университет, които участват в програмите на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, представители на още няколко училища, които НДЕФ е финансирал за подобряване на енергийната ефективност на сградите им.

Целта на конференцията беше в края на този проект да се представи опита на участващите в проекта училища и да се очертаят перспективите за прилагане на тази инициатива в повече български училища. В този смисъл, конференцията не е заключителна, а има смисъл на стартиране на широка инициатива, която да използва опита от тези няколко пилотни дейности и да го приложи във всички училища, които получават финансиране за подобряване на сградите си.

Учениците показаха как измерват температурата и осветеността в своето училище, как проверяват прозорците, вратите и радиаторите и как обучават своите съученици и учители. Показаха колко енергия е спестена в резултат на дейността на специално сформираните енергийни екипи.

Националният доверителен екофонд стартира през май изпълнението на следващата си инициатива с подкрепата пак на Германското министерство на околната среда, този път в партньорство с шест страни в Европа и в нови десет училища в България. За следващите етапи и още по-широкото прилагане на подходите за промяна на поведението на децата в училище ще бъдат привлечени и университетските преподаватели от екипа на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, който има амбицията да създаде своя постоянна програма за квалификация на учителите от цялата страна по всички предмети по темата климат и енергия.

Конференция 2017

На 26 април 2017 г. се проведе конференция в рамките на Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение на енергопотребителите в европейските училища, осъществяван от Националния доверителен екофонд в партньорство с Независимия институт по околна среда в Берлин, с финансовата подкрепа на германското министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност.

Целта на конференцията беше да се представи опита на участващите в проекта училища и да се обсъди бъдещото продължаване на проекта, както и бъдещото включване на нови участници в него.

Участници в конференцията бяха представители на общините, участващи в проекта, учители и ученици, участващи в настоящия проект, общини, в които НДЕФ е финансирал мерки за подобряване на енергийната ефективност в училищата или предстои да финансира такива, представители на НПО-та и училища, които са изпълнявали други проекти по климатичните промени.

Участие взеха представители на общо 25 училища от 13 населени места. Част от тях се запознаха за първи път с дейностите по проекта и вече изявиха интереса и желанието си да вземат участие в него.