Horisont2020 – BeSmart

НДЕФ участва в обсъждане на бъдещият Национален фонд за декарбонизация

 

На 2-и и 3-и юни в комплекс “Флора” в Бургас представители на международни и български финансови институции и енергийни професионалисти обсъждаха най-новите тенденции в областта на устойчивата енергия по време на конференцията “Устойчиво финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ”. Основната тема на програмата беше създаването на Националния декарбонизационен фонд (НДФ), който е една от най-важните реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост. От него се очаква да инвестира средства във всички области на устойчивото енергийно развитие – от санирането на сгради и инсталирането на системи за ВЕИ до подкрепа за бизнеса.

Събитието представи за първи път в България началните етапи от работата по структурирането на фонда, а именно изготвеното пазарно проучване и оценка на бариерите, което ясно показва необходимостта от незабавни действия за използване на огромния потенциал на проектите за зелена енергия в България. Беше обърнато специално внимание на бързото развитие на нормативната рамка и стартирането на програмите за финансиране, за да се отключат пазарните възможности в редица области като саниране на сградния фонд, ВЕИ инсталации и енергийни кооперативи. Втората фаза на работата – „Изготвяне на инвестиционна стратегия за НДФ“ – също е близо до приключване, като се очаква да бъде представена в следващите седмици в отговор на идентифицираните в пазарното проучване инвестиционни възможности.

Проектът за Техническа помощ по създаване и структуриране на Националния декарбонизационен фонд (НДФ) се финансира от ЕК (ГД Реформи/DG Reform) в отговор на отправено чрез Министерство на финансите искане от българското правителство. Основен бенефициент по предоставената техническа помощ е Министерството на енергетиката, а проектът се изпълнява от ЕИБ Адвайзъри Сървисис в партньорство с Прайс Уотърхаус Купърс и Екорис. Работата по проекта за техническа помощ (вкл. изготвяне на План за структурирането на НДФ, План за човешки ресурси и Ръководство за дейността на Фонда) ще приключи в четвъртото тримесечие на 2022 г.

Представители на Националния доверителен екофонд представиха възможностите за взаимодействие с бъдещия декарбонизационен фонд и взеха участие в обсъжданията заедно с представители на банковия сектор и на други фондове,  които финансират мерки за енергийна ефективност и ВЕИ. Участваха и в обсъжданията за ролята на Националния декарбонизационен фонд за проектите за енергийна ефективност в сградния фонд.

В събитието в Експозиционен център „Флора“ в Бургас бяха включени и професионални обучения за проектанти и строителни специалисти, както и семинари за домоуправители и собственици на жилищни сгради във връзка с бъдещите програми за обновяване.

 

Участниците в конференцията, както и гражданите и гостите на Бургас посетиха и изложението за строителни фирми, производители и дистрибутори на строителни материали, компоненти и изделия, които от своя страна организираха интересни демонстрации и изненади и за по-малките посетители.

 

Домакин на събитието беше Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект в рамките на проекта BESMART по Програма Хоризонт 2020, в който НДЕФ е един от партньорите.

 


Частният капитал е важна част от нужните инвестиции в зеления преход

Националният доверителен екофонд участва активно във форум „Ролята на финансовите институции за зеления преход“, организиран от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в партньорство с Камарата на строителите в България, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианса за енергийна ефективност, ФЕЕВИ, ЕкоЕнергия, Столична община и Община Габрово в рамките на проект BESMART, подкрепен по програма Хоризонт 2020.

Финансовите институции имат важна роля в реализирането на зеления преход и те все по-усилено работят към включване в портфолиото си на атрактивни продукти за подкрепа на енергийната ефективност.

Необходимите инвестиции многократно надвишават възможностите и на бюджета, и на европейските средства – важно е привличането на частния капитал, което може да стане само на пазарен принцип, обясни изпълнителният директор на АУЕР Ивайло Алексиев.

Времето на грантовете отминава, нужно е съфинансиране с финансови инструменти, каза и София Касидова от ББР. Банката ще финансира жизнеспособни проекти на малки и средни предприятия.

Надя Данкинова от фонд ФЛАГ също отбеляза, че в бъдеще все по-голяма роля ще имат механизми, които не са 100 процента грантове. В момента се работи по инструмент, който да е насочен изцяло за финансиране на проекти, свързани с енергийна ефективност, преход към чиста енергия и предоставяне на иновативни финансови модели.

Галя Василева от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ също представи разработен инструмент за финансиране на проекти за енергоспестяване.

Във втората част на сесията бяха представени политиките и актуалните продукти на водещи търговски банки – УниКредит Булбанк, ОББ и ПроКредит Банк, сред които се откроиха решения за зелени ипотеки, финансиране на МСП, инвестиции в зелена енергия и електромобилност, и специализирани кредитни линии за обновяване на еднофамилни жилищни сгради. Паралелно с това беше обсъдена необходимостта от гарантиране на качеството и доказване на резултатите от проектите, с цел привличането на допълнителни частни инвестиции и възползване от новите възможности по линия на европейските фондове и програми.

Националният доверителен екофонд представи възможността търговските банки да се възползват от платформата за оценка на проекти, разработена в рамките на проект ААА по Хоризонт 2020. Участниците бяха запознати и с обсъжданията за обвързване на финансирането на общински проекти с наличието на функционираща общинска система за енергиен мениджмънт и разработвания модел за изчисляване на размера на безвъзмездната субсидия с постиганите спестявания на енергия.