Triple-A

Участие в уебинар

Представители на НДЕФ взеха участие в проведената на 29.04.2020 г. Конференция на Общинската мрежа за енергиен мениджмънт ЕкоЕнергия, Климат и енергия: стратегическа рамка, финансови механизми и техническа подкрепа за общините.

В направеното от НДЕФ представяне над 75 участника се запознаха с два от проектите на НДЕФ:

  • Общински системи за енергиен мениджмънт в партньорство с ЕнЕфект и подкрепата на Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на околната среда на Германия
  • Проект Тройно А (Assess, Agree, Assign) по Програма Хоризонт 2020 (12 партньора от 10 страни – септември 2019 – август 2022)

Презентация

______________________________________________________________________________________________________________________________________