Mobile top bar text

Инвестиционна Програма за Климатa

EcoFund-TEMP-pin@2x

Инвестиционна Програма за Климата (ИПК) е най-новата програма на НДЕФ с принос към ограничаване изменението на климата. Тя е своеобразно продължение на Националната Схема за Зелени Инвестиции (НСЗИ).

КАНДИДАТСТВАНЕ

Целта на ИПК е да поощрява инициативи, водещи до ограничаване изменението на климата.

Кандидатът трябва да подготви и подаде необходимите документи съгласно публикуваната действаща покана.

ПОКАНА

безсрочна покана за набиране на проекти

УКАЗАНИЯ

към поканата за набиране на проекти

ПРОЦЕС

ИПК следва добрите практики за прозрачност. Одобрението на всеки проект се осъществява на две основни фази, като всяка от тях се одобрява на 2 нива.

ФАЗА 1

Предварителен подбор на проекти чрез прилагането на предварително обявени задължителни изисквания за съответствие

ФАЗА 2

Оценка и класиране на проекти по предварително обявени изисквания за кандидатстване, методика и критерии за оценка и подбор

Първо ниво на одобрение
Комисия за подбор и оценка на проекти
Второ ниво на одобрение
Управителен съвет
Първо ниво на одобрение
Комисия за подбор и оценка на проекти
Второ ниво на одобрение
Управителен съвет

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Нашият екип е подготвил всички необходими документи, за лесно преминаване на целия процес на кандидатстване по програмата ИПК.

СВАЛИ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Zip архив 3910 kB

За да отворите или редактирате документи ще са Ви нужни Adobe Reader и Офис пакет по Ваш избор. Можете да ползвате всеки софтуер, който може да отваря и редактира doc, xls и pdf файлове.

За да Ви улесним сме събрали линкове към няколко безплатни офис приложения, които можете да ползвате: FreeOffice (Windows/Linux) — FreeOpenOffice (Windows/Mac OS X/Linux) — FreeLibreOffice (Windows/Mac OS X/Linux) — FreeGoogle Docs — FreeDownload Adobe Reader.

Община Русе

Инвестиционна Програма за Климат

ЦДГ “Чучулуга”, гр. Русе ЦДГ “Радост”, гр. Русе

Прочети повече

ПГТХ “Ат. Димитров”

Инвестиционна Програма за Климат

Професионална гимназия по техника и технологии “Ат. Димитров”, Стара Загора Учебна сграда Физкултурен салон Учебно-производствена работилница с битова сграда

Прочети повече

Община София, р-н Връбница

Инвестиционна Програма за Климат

146 ОУ “Патриарх Евтимий” р-н Връбница

Прочети повече

Община Ботевград

Инвестиционна Програма за Климат

ОДЗ “Детелина”, с. Врачеш ОДЗ “Детелина”, с. Скравена

Прочети повече

Община Съединение

Инвестиционна Програма за Климат

Детска ясла “Недялка Шилева”, гр. Съединение

Прочети повече

Община Берковица

Инвестиционна Програма за Климат

Денвна детска ясла, гр. Берковица

Прочети повече

Община Сливница

Инвестиционна Програма за Климат

Читалище “Съзнание 1907″, гр. Сливница

Прочети повече

Община Павликени

Инвестиционна Програма за Климат

МБАЛ гр. Павликени, гр. Павликени

Прочети повече

Технически университет, гр. София, р-н Студентски

Инвестиционна Програма за Климат

Студентско общежитие №14, гр. София, р-н “Студентски”

Прочети повече

Община Каолиново

Инвестиционна Програма за Климат

Улично осветление на община Каолиново, гр. Каолиново Сграда на общинска администрация, гр. Каолиново

Прочети повече

Община Враца

Инвестиционна Програма за Климат

Спортен комплекс “Христо Ботев”, гр. Враца

Прочети повече

Община Лесичово

Инвестиционна Програма за Климат

ОУ “Христо Ботев”, с. Крепост ОУ “Христо Ботев”, с. Калугерово Физкултурен салон и топла връзка към ОУ “Христо Ботев”, с. Калугерово

Прочети повече
Subscribe to our newsletter
Dear visitors, we're glad to invite you to follow NTEF monthly newsletter. Please enter your e-mail address bellow and press Subscribe button.
If you have any questions about the newsletter please choose your preferred way reaching us from contacts page.
Never display this again