Mobile top bar text

Национална схема за зелени инвестиции

Test photo
NGIS pin

В момента не се приемат проекти предложения по НСЗИ!

УВОД

Промените през 2010 г. в Закона за опазване на околната среда възлагат на НДЕФ управлението на постъпленията от продажбата на предписани емисионни единици (ПЕЕ). В резултат е създадена Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ).

 

Дейността на НСЗИ има за цел да обхване възможно най-широк кръг от екологични проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горско стопанство, управление на отпадъците и водите, индустрията и други сектори на националната икономика, които водят до намаление на емисиите на парникови газове или поглъщането им, като значително подобряват качеството на околната среда, включително намаляване замърсяването на въздуха, водата и почвата.

ФИНАНСИРАНЕ

Проектите се финансират по две основни направления – оси:

Ос 1 | Енергийна ефективност

Ос 1 | Енергийна ефективност

Публични проекти за енергийна ефективност на сгради и проекти в транспортния сектор. Бенефициенти:

 • Общини и държавни институции – до 85% от инвестиционните разходи
 • Сдружения на собствениците, регистрирани по реда на Закона за етажната собственост – до 70%;
 • Юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон – до 30%;

Ос 2 | Енергия от биомаса

Ос 2 | Енергия от биомаса

Производство на енергия от биомаса, като бенефициенти могат да бъдат:

 • Общини и държавни институции
 • Юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Национална схема за зелени инвестиции – Изпълнявана от НДЕФ

Семинар МОСВ България & BMUB Германия

Съдържание

 • Законова основа на НСЗИ
 • НДЕФ – изпълняващ орган
 • Изпълнение на НСЗИ
 • Реализирани публични проекти
 • Корпоративни проекти
 • Резултати – екологични, финансови, социални
Свали PDF

ФАЗА 1

Предварителен подбор на проекти чрез прилагането на предварително обявени задължителни изисквания за съответствие

Първо ниво на одобрение
Комисия за подбор и оценка на проекти
Второ ниво на одобрение
Управителен съвет
Трето ниво на одобрение
Консултативен съвет на донорите / Купувач на ПЕЕ

ФАЗА 2

Оценка и класиране на проекти по предварително обявени изисквания за кандидатстване, методика и критерии за оценка и подбор

Първо ниво на одобрение
Комисия за подбор и оценка на проекти
Второ ниво на одобрение
Управителен съвет
Трето ниво на одобрение
Консултативен съвет на донорите / Купувач на ПЕЕ

Други документи

За да отворите или редактирате документи ще са Ви нужни Adobe Reader и Офис пакет по Ваш избор. Можете да ползвате всеки софтуер, който може да отваря и редактира doc, xls и pdf файлове.

За да Ви улесним сме събрали линкове към няколко безплатни офис приложения, които можете да ползвате: FreeOffice (Windows/Linux) — FreeOpenOffice (Windows/Mac OS X/Linux) — FreeLibreOffice (Windows/Mac OS X/Linux) — FreeGoogle Docs — FreeDownload Adobe Reader.

Финансирани проекти

Община Вълчи Дол

Община Вълчи Дол

Община Вълчи Дол

Национална схема за зелени инвестиции | Вълчи Дол

СОУ “Васил Левски”, физкултурен салон

Прочети повече
Община Шумен

Община Шумен

Община Шумен

Национална схема за зелени инвестиции | Шумен

ПГОХХТ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Шумен Професионална Гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Шумен

Прочети повече
Община Венец

Община Венец

Община Венец

Национална схема за зелени инвестиции | Венец

Община Венец Младежки център

Прочети повече
Община Свиленград

Община Свиленград

Община Свиленград

Национална схема за зелени инвестиции | Свиленград

Детска ясла “Пролет” – гр. Свиленград

Прочети повече
Община Ямбол

Община Ямбол

Община Ямбол

Национална схема за зелени инвестиции | Ямбол

Община Ямбол ПГ „В. Левски” МГ „Атанас Радев” ПЧЕ „В. Карагьозов” НУ „проф. Нойков” ОУ „Димчо Дебелянов” ОУ „Николай Петрини” ЦДГ „Слънце” ЦДГ „Биляна” ЦДГ „Червената шапчица”

Прочети повече
Община Русе

Община Русе

Община Русе

Национална схема за зелени инвестиции | Русе

ЦДГ “Незабравка”

Прочети повече
Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш

Национална схема за зелени инвестиции | Полски Тръмбеш

ЦДГ “Детски Свят”  СОУ “Цанко Церковски” Община Полски Тръмбеш, с. Петко Каравелово ОУ “Васил Левски”

Прочети повече
Община Павел Баня

Община Павел Баня

Община Павел Баня

Национална схема за зелени инвестиции | Павел Баня

Община Павел Баня СОУ “Хр. Ботев” и ПГ по ресторантьорство и хотелиерство – гр. Павел баня Детска ясла – гр. Павел баня ОУ “Н. Вапцаров” – с. Габарево ОУ “Ген. Скобелев” – с. Скобелево ОУ “Васил Левски” – с. Горно Сахране

Прочети повече
Община Казанлък

Община Казанлък

Община Казанлък

Национална схема за зелени инвестиции | Казанлък

Община Казанлък, гр. Казанлък МБАЛ “Д-р Христо Стамболски”

Прочети повече
Община Стара Загора

Община Стара Загора

Община Стара Загора

Национална схема за зелени инвестиции | Стара Загора

Тракийски Университет Стара Загора

Прочети повече
Община Стамболово

Община Стамболово

Община Стамболово

Национална схема за зелени инвестиции | Стамболово

Община Стамболово  ОУ “Хр. Ботев” с. Силен Читалище “Съзнание” – с. Жълти Бряг

Прочети повече
Община Община Хасково

Община Община Хасково

Община Община Хасково

Национална схема за зелени инвестиции | Хасково

ПГДС “Цар Иван Асен”. гр. Хасково

Прочети повече
Subscribe to our newsletter
Dear visitors, we're glad to invite you to follow NTEF monthly newsletter. Please enter your e-mail address bellow and press Subscribe button.
If you have any questions about the newsletter please choose your preferred way reaching us from contacts page.
Never display this again